СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2 УЧЕБЕН СРОК 2013/2014 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОГРАМА.docx (15671) 

Уважаеми родители, това е новата учебна програма.

График на учебните занятия 2013/2014

I смяна - II срок

1. 7.30 - 8.10

2. 8.20 - 9.00

3. 9.10 - 9.50

голямо междучасие

4. 10.10 - 10.50

5. 11.00 - 11.40

6. 11.50 - 12.30

 

Преподаватели в 4 „А” клас Учебна 2013/2014 година

В ТОЗИ РЕД ЗАПИШЕТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В БЕЛЕЖНИКА НА СТР.2

 

Учебен предмет

Преподавател

 1.  

Български език и литература

Галина Димитрова

 1.  

Английски език

Нели Костадинова

 1.  

Математика

Галина Димитрова

 1.  

Човекът и обществото

Галина Димитрова

 1.  

Човекът и природата

Галина Димитрова

 1.  

Музика

Галина Димитрова

 1.  

Изобразително изкуство

Галина Димитрова

 1.  

Домашен бит и техника

Галина Димитрова

 1.  

Физическо възпитание и спорт

Божидар Чонков

 1.  

Български език и литература ЗИП

Галина Димитрова

 1.  

Информационни технологии ЗИП

Йорданка Косева/Живка Жекова

 1.  

Английски език СИП

Нели Костадинова

 1.  

Математика СИП

Галина Димитрова

   
 

Час на класа

Галина Димитрова

 

ДЧФВС

Галина Димитрова