Важно!!!

1.       Всеки ден ходи с удоволствие на училище

2.       Вещите си подреждай сам

3.       В час бъди внимателен

4.       Приключвай работа, когато си готов

5.       Не пречи на другите деца да работят

6.       Изпълнявай точно всички указания

7.       Търси помощ при нужда

8.       Участвай в дейностите активно

9.       Спазвай училищните правила

10.   Винаги опитвай да бъдеш най-добрия!