Ваканции и почивни дни 2011/2012 учебна година

Ваканции и неучебни дни:

Изпити:

Външно оценяване VII клас

Български език и литература    21 май 2012 г.

Математика    23 май 2012 г.

 

Матури XII клас

Матура по български език и литература    21 май 2012 г.

Втора задължителна матура    23 май 2012 г.

 

ВАКАНЦИИ:

 

29.10.2011 г. – 1.11.2011 г. вкл.    есенна ваканция

24.12.2011 г. – 8.1.2012 г. вкл.    коледна ваканция

 23.2.2012 г. – 26.2.2012 г. вкл.    зимна ваканция

7.4. 2012 г. – 16.4.2012 г. вкл.    пролетна и великденска за І-ХІ клас

12.4.2012 г. – 16.4.2012 г. вкл.    пролетна и великденска за ХІІ клас

21 и 23 май  неучебни дни заради матурите и изпитите след 7 клас

24 и 25 май  неучебни дни за Деня на славянската писменост

22/23/ септември – Ден на  независимостта независимостта

 

 

23/24/октомври – Избори за президент