Супер звезда

Супер звезда

               На всеки му е приятно, когато влезе в чиста класна стая. Затова, когато си тръгваш:

1.       Почисти пода от големите отпадъци

2.       Изхвърли ненужните неща в кошчето

3.       Намерените вещи постави на бюрото на учителя

4.       Прибери всичко в раницата и допълнителната чанта

5.       Облечи си връхните дрехи

6.       Седни на столчето  и изчакай спокойно всички де се приготвят

7.       Излез тихо и спокойно от класната стая, като не забравяш да кажеш „Довиждане”

8.       Ако все още никой не те посреща седни на пейката и търпеливо изчакай

Не забравяй, че ще наблюдавам тайно едно дете, за да стане Тайна Звезда и да поставя името му на Стената на славата, ако заслужава.

Родителите ще те изпращат и чакат във фоайето на училището.