Математическо състезание СБНУ

На вниманието на родителите и учениците

Можете да изтеглите задачите от миналите години от този сайт

https://www.sbnu.org/results.php

Датата на състезанието е 27 януари 2001 година от 12.30 часа в класната стая.