Как да се държим с родителите си???

Как да се държим с родителите си???
 • Уважавай правото на родителите на личен живот
 • Бъди учтив към родителите си
 • Защитавай родителите си в тяхно отсъствие
 • Не бъди критичен към приятелите на родителите си
 • Пази поверените ти тайни
 • Помагай на родителите си при нужда
 • Поднасяй картички и подаръци при празници
 • Споделяй новините за личен успех
 • Информирай родителите за личните си планове
 • Уважавай ценностите на родителите си, дори ако ти се струват старомодни
 • Разкривай личните си проблеми и чувства пред тях
 • Вярвай на родителите си