Домашната работа- грижа на родителя?

Домашната работа- грижа на родителя?