ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

Критерии за прием в паралелката със ЗИП-математика и информационни технологии, когато броят на местата е по-малък от желаещите да бъдат записани:


1.Четвъртокласниците се считат за приети ако:
На „Зимни математически състезания”  - гр. Варна са класирани от първо до трето място;

2. За останалите места учениците се класират чрез сумата от двата най-добри резултата, постигнати на:
oМатематическо състезание „Черноризец Храбър”
oМатематическо състезание „Вергил Крумов”
oКоледно математическо състезание -   гр. Силистра
oЕвропейско математическо състезание „Кенгуру”
oОбластен кръг на олимпиадата по математика
oВеликденско математическо състезание – гр. Силистра
oМатематическо състезание за ІV клас – „Математикознайко” ОУ „Отец Паисий”


3. Подреждането на кандидатите става чрез числата получени при умножението на броя на точките от съответното състезание с числото:
2,5 за  Зимни математически състезания 
1,2 за  Математическо състезание”Хитър Петър”
4,5 за  Областен кръг на олимпиадата по математика
0,75за  Европейско математическо състезание „Кенгуру”
1,5 за  Коледно математическо състезание -   гр. Варна
1,2 за  Великденско математическо състезание – гр. Варна
0,75за  Математическо състезание „Черноризец Храбър”
3   за   Математическо състезание „Вергил Крумов”
4   за Математическото състезание за ІV клас – „Математикознайко”  

Забележка: Броят на точките от състезанията се предоставя на училището по служебен път от организаторите на състезанията.