Как да се държа в час?

Важно!!!

1.       Всеки ден ходи с удоволствие на училище 2.       Вещите си подреждай сам 3.       В час бъди внимателен 4.       Приключвай работа, когато си...

Как да се държа в междучасие?

Още по-важно!!!

1.       Разхождай се в стаята и коридорите спокойно 2.       Винаги използвай своя тих глас 3.       Слушай и помни какво ти казва учителката 4.       Направи най-доброто, на...

Какво да направя преди да си тръгна?

Супер звезда

               На всеки му е приятно, когато влезе в чиста класна стая. Затова, когато си тръгваш: 1.       Почисти пода от големите отпадъци 2.       Изхвърли...

Правила за деца

Как да се държим с родителите си???

Уважавай правото на родителите на личен живот Бъди учтив към родителите си Защитавай родителите си в тяхно отсъствие Не бъди критичен към приятелите на родителите си Пази поверените ти тайни Помагай на родителите си при нужда Поднасяй картички и подаръци при празници ...