Съобщение за родителска среща

09.09.2013 17:00

Уважаеми родители,

На 10 септември 2013 година от 18.00 ше се проведе родителска среща.

Ще говорим за:

  1. Учебници, учебни помагала, тетрадки и материали за четвърти клас
  2. Учебен план за четвърти клас и критерии за оценяване на учениците
  3. Подготовка за новата учебна година и външно оценяване
  4. Входяща диагностика по учебните предмети
  5. Организационни въпроси.

Надявам се на Вашето активно участие при обсъждане на тези въпроси.

Очаквам с нетърпение нашата първа родителска среща за тази учебна година!

Г. Димитрова

Забележка:

Цената на помагалата без отстъпка е около 40 лева.

Таксата за охрана и членски внос за настоятелството е 8+1 лева.