Какво трябва да знам в края на 4 клас?

Български език 4 клас

БЕЛ 4.docx (23779)

Човекът и природата 4 клас

ЧП 4 .docx (39456)

Човеекът и обществото 4 клас

ЧО 4.docx (36983)

Какво трябва да знам в края на трети клас???

Български език и литература

Какво тр. да знаем по БЕ в 3 клас.doc (78,5 kB)

какво трябва да знам по четене в 3 клас.doc (37,5 kB)

Математика

Какво тр. да знаем по Математика в 3 клас.doc (100 kB)

Човекът и природата

Какво тр. да знаем по ЧП в 3 клас.doc (73 kB) 

Човекът и обществото

Какво тр. да знаем по ЧО в 3 клас.doc (73 kB)

 

За училището

ОУ "Отец Паисий"

сайт на училището https://www.paisii.oisy.org Химн на училището paisii.oisy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=37 Патрон на училището paisii.oisy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=19 История на...

За Силистра

Не са намерени никакви бележки.

За България